16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое диеслова синонимы

Тема. ,, Дієслова -синоніми.”

Будь ласка, оцініть матеріал!

Тема . Дієслова -синоніми. Вживання дієслів у прямому та переносному значенні. Удосконалення висловлювань шляхом добору дієслівних синонімів.

Мета . вчити учнів добирати до поданого дієслова синоніми, пояснювати пряме і переносне значення дієслів; розвивати мовлення та мислення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати інтерес до вивчення рідної мови, бажання здобувати нові знання.

Обладнання. Підручник з української мови автор Галина Іваниця ( 2 клас, 2 частина) с. 15); хрестоматія (1-2 клас с.37-39) ; дидактичний матеріал, записи на дошці до хвилинки каліграфії, словники, презентація.

Тип уроку. Комбінований.

І. Організація класу

1. Продзвенів дзвінок,

Отож, усі сідайте ,

До навчання приступайте.

2.Запис дати, класна робота.

II. Актуалізація опорних знань

-Слова, що означають дію предмета називаються……

-На які запитання відповідають?

-Назвіть часи дієслів.

-На які запитання відповідають дієслова теперішнього часу, минулого, майбутнього?

2 . Каліграфічна хвилинка .

1). Гра « Читай – доповнюй !»

Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься …… Україна.

2). Каліграфічне списування.

Уу Ук Укр Укр Ук-раї- на

Україна –рідний край.

3). Вибіркове списування.

– Випишіть з вірша дієслова. .
I ІІ . Повідомлення теми, мети уроку

-Сьогодні ви дізнаєтесь про дієслова-синоніми і вживання дієслів у прямому і переносному значенні.

IV . Вивчення нового матеріалу

1. Первинне сприймання та усвідомлення матеріалу.

1). Спостереження за мовним матеріалом .

а).Слухання казки К. Д. Ушинського « Суперечка».

Корова, кінь і собака говорять між собою, кого хазяїн більше любить. Кінь говорить : «Хазяїн більше любить мене. Я йому плуг тягаю, дрова з лісу вожу. Сам хазяїн на мені у місто їздить».

А корова говорить : « Ні, хазяїн більше любить мене. Я всю його сім ` ю молоком годую».

Собака як заговорить : « Ні, мене. Я хазяйське добро стережу».

Почув чоловік цю суперечку і говорить : «Не сперечайтеся. Всі ви мені потрібні. Кожен хороший на своєму місці».

Статья в тему:  Какой синоним можно подобрать к слову возрождение

-Що в цьому тексті вам не сподобалося?

-Якими словами потрібно замінити дієслово говорити ?(Засперечатись, сказати, зауважити, загарчати)

-Як називаються слова близькі за значенням?(синоніми)

2. Роль дієслів- синонімів у реченні.

-Давайте пригадаємо, які це слова синоніми.( Б лизькі за значенням ).

-А зараз доберіть до слова говорить синоніми, щоб вони підходили до змісту тексту і запишіть.

Говорить -з асперечатись, сказати, зауважити, загарчати .

Які ви молодці! Прочитайте що у нас вийшло. ( Діти читають казку зі змінами .)

Висновок діти роблять самостійно за поданим початком.

– Синоніми потрібні ( вживаються) для …..

3. Ознайомлення зі словником синонімів.

4. Практична робота зі словником. (Робота в парах).

Доберіть синоніми до дієслів:

V . Удосконалення знань, умінь і навичок.

1 . Робота з підручником с. 15

1) . Робота над правилом.

2 ).Читання уривка з казки Івана Андрусяка « Третій сніг». ( (Хрестоматія 1-2 клас с.37-39).

3 ). Гра «Будьмо уважними!»

а). Бесіда за малюнком с.15

-Чи впізнаєте персонажів казки?

б). Зачитування виділених словосполучень з тексту.

в). Запис словосполучень, змінивши виділені слова на синоніми.

2 . Уживання дієслів у прямому і переносному значеннях .

-Слова, що означають дію можуть мати пряме і переносне значення.

– Багатозначні слова можуть мати і пряме, і переносне значення. Порівняйте: хор співає – душа співає.

– Слова з переносним значенням найчастіше вживаються у художніх текстах.

2).Слухання учнями вірша Вадима Скомаровського « Навкруги казкові шати».

*Визначити слова, які автор вжив у переносному значенні.

6. Відгадування загадки.

* Старий дід мости помостив.Мороз.

( Діти записують слово мороз і добирають дієслова таким чином, щоб вони були вжиті в переносному значенні.

Наприклад : мороз – тріщить, кусає, щипає, падає, малює тощо.)

VI . Узагальнення і систематизація отриманих знань.

Збагачення мовлення. Робота зі словником.

Гра «Скільки дієслів- синонімів ?»

Іти – прямувати, простувати, крокувати, чимчикувати, тюпати, чесати, ступати, шкандибати, кульгати, шкутильгати,

кривуляти, плентатися, плестися, тягтися, пхатися, теліпатися, чвалати, чалапати, тюпати.

Статья в тему:  Что такое мейнстрим синоним

-Уведіть у речення дієслова-синоніми відповідно їх лексичного значення.

VІ I . Підсумок уроку

– Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці ?

– Продовжіть речення: «Тепер я знаю: …»

– Синоніми– це (близькі за значенням слова)

– Яке значення в нашій мові мають дієслова – синоніми?

Синонимы

Существуют разные точки зрения на определение, виды и употребление синонимов в речи. Рассмотрим тему детально с разных сторон. Некоторые сведения будут знакомы по школьной программе, о некоторых узнаете впервые.

Что такое синонимы?

Синонимы русского языка — это слова одной части речи, различные по написанию и звучанию, имеющие тождественное или близкое лексическое значение. Если кратко: синонимы — слова с близким значением.

Развитое умение пользоваться богатствами русского языка, в том числе синонимами, говорит о высоком профессионализме и мастерстве человека, как писателя.

Примеры синонимов

Приведём примеры синонимов к словам разных частей речи.

 • Странник (имя существительное) — пилигрим, путешественник, путник, паломник;
 • Весёлый (имя прилагательное) — радостный, праздничный, ликующий, радужный;
 • Бежать (глагол) — мчаться, нестись, торопиться;
 • Быстро (наречие) — шибко, живо, проворно, бойко, лихо, борзо;
 • Рисуя (деепричастие) — изображая, малюя, вырисовывая, воображая, очерчивая;
 • Ах (междометие) — ахти, ох, ух.

В словаре synonymonline.ru вы найдёте ещё больше примеров — воспользуйтесь формой поиска или алфавитным указателем.

Синонимические ряды

Группа слов из нескольких синонимов называется синонимическим рядом, который может состоять как из разнокоренных, так и из однокоренных слов: лицо — лик, рыбак — рыбарь, рыболов.

В синонимическом ряду первым ставится слово — доминанта. Оно является основным и стилистически нейтральным. Другие слова могут быть разных экспрессивно-стилистических оттенков: храбрый (нейтральное) — удалой (народнопоэтическое), неустрашимый (книжное), лихой (разговорное). В синонимичном ряде могут присутствовать фразеологизмы: много — через край, тьма тьмущая, куры не клюют.

Виды синонимов

Рассмотрим точки зрения известных лингвистов на тему деления синонимов на виды.

Деление Розенталя Д.Э.

Так как полностью тождественных слов в русском языке мало, поэтому говорят, что синонимия может проявляться в большей или меньшей степени. Различают несколько видов синонимов:

 1. Абсолютные или полные;
 2. Семантические;
 3. Стилевые или экспрессивно-стилистические;
 4. Семантико-стилистические.
Статья в тему:  Сколько душе угодно антоним

Абсолютными или полными синонимами обычно называют слова, которые можно полноправно взаимозаменить, их значения полностью совпадают: битва — сражение, бросать — кидать, громадный — огромный. Абсолютные синонимы часто встречаются среди научных терминов: орфография — правописание, языкознание — лингвистика, лингвист — языковед.

Семантические синонимы еще называют понятийные, идеографические. Это слова, отличающиеся оттенками в значениях. Семантические синонимы способны передать тончайшие нюансы в обозначении фактов. Они делают нашу речь богаче, глубже, точнее, позволяют детально описать явления действительности. Например, мокрый — влажный, сырой (обозначает степень пропитанности влагой).

Стилевые или экспрессивно-стилистические — синонимы, которые имеют отличия в экспрессивно-эмоциональной окраске и употребляются в разных стилях речи. Например, инфекция (спец.) — зараза (разг.), жена (общеупотр.) — супруга (офиц.), родители (общеупотр.) — родаки (жарг.).

Синонимы с экспрессивно-эмоциональной окраской помогают употреблять в речи именно те слова, которые уместны в данной речевой ситуации. Это создает прекрасные возможности для творчества, что очень ценят художники слова.

Семантико-стилистические — синонимы, которые отличаются оттенками в значении и стилистически. Их в русском языке большинство. Например, блуждать (книжн.) — передвигаться без определенного направления; кружить (разг.) — менять направление, но все время приходить в одно место; плутать (разг.) — искать верное направление; блудить (простореч.) — идти в поисках верного пути.

Контекстуальные синонимы

Слова, не состоящие в одном синонимичном ряду, в контексте могут выступать как синонимы. Их можно назвать контекстуальными (ситуативными, окказиональными (случайными), авторскими).

Девочка весело пела и плясала. Красотка и кокетка была любимицей папы и мамы. Слова «девочка», «красотка», «кокетка», «любимица» относятся к контекстуальным синонимам.

Мы в деревню привезли Жучку. Наша лайка стала помощницей деду на охоте. Собака показала себя с лучшей стороны. Слова «Жучка», «лайка» и «собака» являются контекстуальными синонимами.

Статья в тему:  Какой синоним к слову континент

Такой вид синонимии ограничен только рамками контекста, носит индивидуальный характер и не рассматривается в словарях синонимов. Разграничение в русском языке должно быть строгим, а не примерным. Это и ставит под сомнение правомерность выделения этих слов в разряд контекстуальных синонимов.

Деление Леканта П.А.

Лекант П.А. выделяет абсолютные, стилистические синонимы и рассматривает их примерно так же, как описано выше. А вот семантические синонимы полноправно называет квазисинонимами (от лат. «quasi» «почти, приблизительно», греч. «synonymos» «одноименный») или мнимыми/частичными синонимами. У квазисинонимов лексические значения совпадают, но не полностью. Они, в отличие от абсолютных синонимов, не во всех контекстах взаимозаменяемы.

Лекант П.А. делит квазисинонимы на 2 вида.

 • Слова, частично совпадающие лексическим значением: дорога — тропинка, нести — тащить, день — сутки. Они состоят в видо-видовых отношениях. Каждый синоним отличается своей особенностью в лексическом значении. Два слова «жадный» и «скупой» в одном контексте могут заменять друг друга как полноценные синонимы, а в другом нет.
  Свои деньги он раздал бедным, его считают не жадным (то есть «не скупым»).
  Для сравнения другой контекст.
  Он жадный: так и хочет захватить побольше. (Здесь нельзя заменить на «скупой»).
  Или еще: в синонимах «бежать» и «нестись» первое слово имеет значение шире, а второе подчеркивает особенность.
 • Слова-синонимы, взаимозаменяемые только в рамках контекста, состоят в родо-видовых отношениях, то есть обозначают видовые и родовые понятия: собака — овчарка — Дружок, полезные ископаемые — металл — железо.

Фразеологические синонимы

Все лингвисты рассматривают фразеологические синонимы, как отдельный вид в рамках большой темы о фразеологии. Фразеологизмы также образуют синонимические ряды и обладают теми же свойствами, какие имеют обычные синонимы.

Фразеологические синонимы могут отличаться друг от друга стилистической окраской.
Камня на камне не оставить (книжн.) — учинить расправу (общеупотр.) — разделать под орех (разг.) — задать перцу (разг.).

Фразеологические синонимы могут отличаться степенью интенсивности. Каждый следующий фразеологизм называет более интенсивное действие по сравнению с предыдущим.
Лить слезы — обливаться слезами — утопать в слезах — выплакать все слезы.

Статья в тему:  Какой синоним у слова осторожный

У некоторых фразеологических синонимов могут повторяться компоненты.
Игра не стоит свеч — овчинка выделки не стоит; задать баню — задать перцу; повесить голову — повесить нос; гонять собак — гонять лодыря.

Богатство фразеологических синонимов, как и лексических, создают огромные выразительные возможности языка.

Использование синонимов в речи

В общих чертах синонимы используются в речи для:

 1. Более точного и верного выражения мысли (сравните: чужой и зарубежный);
 2. Придания эмоциональной окраски, более точного и яркого выражение мысли;
 3. Избегания тавтологии (повторений);
 4. Связи смежных предложений в тексте.

Очень подробно эту тему описывает Розенталь Д.Э.

Синонимы в русском языке выполняют важную функцию выразительности речи. Они создают неограниченные возможности более точного их употребления. Работая над текстом, мы особое внимание уделяем подбору синонимов во избежание тавтологии. Употребляем то единственное слово, которое наиболее подходит. При этом выбор точного слова обусловлен особенностями индивидуального стиля.

Синонимы в тексте могут выполнять разные функции:

 1. Функция уточнения;
 2. Функция сопоставления;
 3. Функция противопоставления;
 4. Функция замещения;
 5. Функция усиления.

Функция уточнения используется для уточнения одного понятия.
Передо мной был простой человек, обычный и ничем не примечательный.

Функция сопоставления предполагает, что синонимы в одном контексте могут иметь разные оттенки значений.
Я верю в добро, нет, скорее даже верую в него.

Функция противопоставления
Она не говорила, а шептала, чтобы ее никто не слышал.
Он не смеялся, а громко хохотал.

Функция замещения используется во избежание тавтологии.
Мама подарила дочери шкатулку небесного цвета. Удивительно, но этот ларчик очень подходил к глазам маленькой девочки.

Функция усиления предполагает, что синонимы могут употребляться в качестве однородных членов предложения и способствовать усилению выражения.
Солдаты в бою были храбрые, отважные и необыкновенно стойкие.
Нанизывание синонимов часто порождает градацию.
Наша река была большая, даже огромная.

Статья в тему:  Синонимы которые могут означать очень много

Синонимы и ассоциации

Не путайте синонимы с ассоциациями, которые иногда имеют близкое лексическое значение. Например, для слова лето ассоциациями могут выступать «каникулы» и «Египет», которые не являются синонимами (не везде и не у всех лето — это каникулы или Египет).

Что такое синонимы? Определение и примеры

Синонимы — это сло­ва одной части речи, раз­лич­ные по напи­са­нию и зву­ча­нию, но тож­де­ствен­ные или близ­кие по значению.

Узнаем, что такое сино­ни­мы в рус­ском языке.

Понятие о синонимах

Чтобы уметь поль­зо­вать­ся лек­си­че­ским богат­ством рус­ско­го язы­ка, хоро­шо вла­деть речью, важ­но зна­ние и пра­виль­ное упо­треб­ле­ние линг­ви­сти­че­ских средств, созда­ю­щих точ­ную и логич­ную речь. Такими лек­си­че­ски­ми сред­ства­ми язы­ка явля­ют­ся сино­ни­мы, анто­ни­мы, паро­ни­мы, омо­ни­мы.

Например, паде­ние сне­га в вет­ре­ную пого­ду мож­но обо­зна­чить словами-синонимами:

 • метель
 • пур­га
 • мете­ли­ца
 • вью­га
 • буран

По сло­во­об­ра­зо­ва­тель­но­му соста­ву выде­ля­ют сино­ни­мы одно­кор­не­вые (след­ствие — рас­сле­до­ва­ние) и раз­но­кор­не­вые (сле­пойнезря­чий).

В лек­си­ке рус­ско­го язы­ка раз­ли­ча­ют виды синонимов:

 • семан­ти­че­ские
 • сти­ли­сти­че­ские
 • абсо­лют­ные синонимы.

Семантические и стилистические синонимы

Семантические сино­ни­мы раз­ли­ча­ют­ся толь­ко оттен­ка­ми зна­че­ния и обра­зу­ют семан­ти­че­ский ряд.

Семантический ряд

Синонимами явля­ют­ся слова:

 • бой
 • бит­ва
 • сеча
 • сра­же­ние.

Они обра­зу­ют семан­ти­че­ский ряд, в кото­ром сти­ли­сти­че­ски ней­траль­ное и наи­бо­лее общее по смыс­лу сло­во «бой» высту­па­ет в каче­стве глав­но­го. Существительные «бит­ва» и «сра­же­ние» при­над­ле­жат книж­но­му сти­лю. Слово «сеча» носит арха­ич­ный оттенок.

Синонимами быва­ют сло­ва одной части речи, напри­мер:

 • высо­ко­мер­ный, гор­дый, над­мен­ный, важ­ный, спе­си­вый;
 • раз­ру­шать, ломать, гро­мить, крушить;
 • печаль­но, груст­но, неве­се­ло, тоск­ли­во, нерадостно.

В сино­ни­мич­ном ряду «ломать», «раз­ру­шать», «гро­мить», «кру­шить» отме­ча­ет­ся нарас­та­ние дей­ствия по его интен­сив­но­сти (ломать — кру­шить). Эти сло­ва, отли­ча­ю­щи­е­ся оттен­ка­ми зна­че­ния, назы­ва­ют­ся семан­ти­че­ски­ми сино­ни­ма­ми.

Слова, состав­ля­ю­щие семан­ти­че­ский ряд, могут иметь тон­чай­шие оттен­ки в зна­че­ни­ях, кото­рые без кон­тек­ста, как пра­ви­ло, не раз­ли­ча­ют­ся. Вот, напри­мер, как Д. Фонвизин объ­яс­ня­ет сло­ва «вет­хий», «древ­ний», «ста­рин­ный», «ста­рый»:

Старо то, что дав­но было ново, ста­рин­ным назы­ва­ет­ся то, что ведет­ся издав­на. Давно то, чему мно­го вре­ме­ни про­шло. В насто­я­щем упо­треб­ле­нии вет­хим назы­ва­ет­ся то, что от ста­ро­сти истле­ло или обва­ли­лось. Древне то, что про­ис­хо­ди­ло в отда­лен­ных веках… Старый чело­век обык­но­вен­но любит вспо­ми­нать дав­ние про­ис­ше­ствия и рас­ска­зы­вать о ста­рин­ных обы­ча­ях; а если скуп, то в сун­ду­ках его най­дёшь мно­го ветхого.

Стилистические сино­ни­мы при­над­ле­жат раз­ным сти­лям речи, начи­ная со сти­ли­сти­че­ски ней­траль­но­го и закан­чи­вая про­сто­реч­ны­ми сло­ва­ми, например:

 • ходить, бро­дить, шатать­ся, сло­нять­ся, шлять­ся, таскаться;
 • ску­пой, скря­га, ску­пер­дяй, сква­лы­га, ска­ред, жадина;
 • выго­вор, заме­ча­ние, вну­ше­ние, пори­ца­ние, голо­во­мой­ка, наго­няй, нахло­буч­ка, взбучка.

Очень важ­но чув­ство­вать тон­чай­шие смыс­ло­вые и эмоционально- экс­прес­сив­ные оттен­ки сино­ни­мов, что­бы наи­бо­лее точ­но выбрать сло­во и тем самым достичь точ­но­сти выра­же­ния. Например, гла­гол «узнать» име­ет боль­шое коли­че­ство сти­ли­сти­че­ских вариантов:

 • испы­тать, под­верг­нуть­ся, испить чашу до дна ( книжн.);
 • попро­бо­вать, испы­тать на соб­ствен­ной шку­ре (разг.);
 • изжить (уст.)
Статья в тему:  Чего уж там синонимы

Стилистические сино­ни­мы, обо­зна­чая одно и то же явле­ние дей­стви­тель­но­сти, име­ют раз­ную сфе­ру употребления:

 • про­вин­ция (нейтр.) — глу­хо­мань (разг.);
 • отец (лит.) — батюш­ка ( устар.);
 • печаль­ный (нейтр.) — кру­чин­ный (нар.-поэт.).

Синонимы назы­ва­ют­ся абсо­лют­ны­ми, если раз­ные сло­ва обо­зна­ча­ют одно и то же и не име­ют ни семан­ти­че­ских, ни сти­ли­сти­че­ских различий:

 • беге­мот — гиппопотам;
 • пото­му что — так как.

Контекстуальные синонимы

Особую груп­пу состав­ля­ют кон­тек­сту­аль­ные сино­ни­мы. Контекстуальные сино­ни­мы — это сло­ва, сбли­же­ние кото­рых по зна­че­нию про­ис­хо­дит толь­ко в усло­ви­ях опре­де­лен­но­го кон­тек­ста. Вне это­го кон­тек­ста они не явля­ют­ся сино­ни­ма­ми. В боль­шин­стве слу­ча­ев кон­тек­сту­аль­ные сино­ни­мы име­ют экс­прес­сив­ную окрас­ку. Их зада­чей явля­ет­ся не назвать явле­ние, при­знак или про­цесс, а оха­рак­те­ри­зо­вать его. Например, в опре­де­лен­ных кон­текстах гла­гол «гово­рить» (ска­зать) име­ет синонимы:

 • бро­сить
 • про­ро­нить
 • уро­нить
 • бряк­нуть
 • отко­лоть
 • смо­ро­зить
 • выдать
 • загнуть
 • ввер­нуть и пр.

Значение синонимов в речи

Синонимы при­зва­ны раз­но­об­ра­зить нашу речь. Чтобы не повто­рять­ся, мы исполь­зу­ем сло­во с тем же зна­че­ни­ем, но зву­ча­щее по-другому, то есть сино­ним. Иногда сино­ним нужен, что­бы под­черк­нуть тон­кое раз­ли­чие оттен­ка смыс­ла, для более точ­но­го назва­ния близ­ких, но все же раз­ли­ча­ю­щих­ся пред­ме­тов, их свойств или действий.

 • ску­чал по дому — ску­чал о доме;
 • река течёт меж­ду кру­ты­ми бере­га­ми — меж­ду кру­тых берегов.
СИНОНИМЫАНТОНИМЫ
весе­лье – радостьгрусть
акку­рат­но – опрятнонеряш­ли­во
грусть – печальвесе­лье
госте­при­им­но – радушнонепри­вет­ли­во
гром­ко – оглушительнотихо

Итак, сино­ни­мы исполь­зу­ют­ся в речи:

 1. для более точ­но­го выра­же­ния мыс­ли (влаж­ный и мок­рый);
 2. для выра­же­ния эмо­ци­о­наль­ной окрас­ки (упал и бряк­нул­ся, шмяк­нул­ся, шлеп­нул­ся);
 3. как сред­ство для пре­одо­ле­ния неоправ­дан­но­го повто­ра одно­го и того же слова;
 4. как спо­соб свя­зи сосед­них пред­ло­же­ний в тексте.

Примеры синонимов

 • Родина — Отчизна — Отечество;
 • взвол­но­вать — тро­нуть — потрясти;
 • кле­ве­та — наго­вор — поклеп — напрас­ли­на — навет;
 • понят­но — тол­ко­во — вразумительно;
 • зна­ме­ни­тый — при­знан­ный — попу­ляр­ный — прославленный;
 • близ­кий — ближ­ний — сосед­ний — близлежащий.

Фразеологизмы-синонимы

Синонимами могут быть не толь­ко отдель­ные сло­ва, но и сло­во­со­че­та­ния и устой­чи­вые обо­ро­ты речи — фра­зео­ло­гиз­мы.

Сочетания «хоть пруд пру­ди», «тьма-тьмущая», «куры не клю­ют», «полон рот», «хоть отбав­ляй», «девать неку­да» сино­ни­мич­ны наре­чию «мно­го».

Слову «быст­ро» экви­ва­лент­но зна­че­ние сино­ни­мич­ных устой­чи­вых словосочетаний:

 • во все лопатки;
 • сло­мя голову;
 • в мгно­ве­нье ока;
 • высу­нув язык;
 • со всех ног;
 • во всю мочь.

Укажем при­ме­ры сино­ни­мич­ных пар фразеологизмов:

 • сидеть сло­жа руки — бить баклуши;
 • тянуть кани­тель — чере­па­шьим шагом;
 • намы­лить шею — про­драть с песочком;
 • водить за нос — вти­рать очки;
 • стре­ля­ный воро­бей — тер­тый калач;
 • кожа да кости — живые мощи;
 • сло­жить голо­ву — сыг­рать в ящик;
 • не раз­мы­кать уст — набрать в рот воды;
 • петь одну и ту же пес­ню — кру­тить шарманку;
 • дать импульс — вне­сти све­жую струю.

Благодаря сино­ни­мам, наша речь ста­но­вит­ся образ­ной, выра­зи­тель­ной и яркой.

Видеоурок на тему «Антонимы и синонимы»

Урок “Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях.” .

Тема. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях.

Мета: формувати компетентності учнів

– розвивати мовлення та мислення;

– збагачувати словниковий запас;

– виховувати бажання працювати самостійно, вдумливо, наполегливо.

-добирати до поданого дієслова 2-3 синоніми,антоніми;

– пояснювати пряме і переносне значення дієслів;

-пояснювати 2-3 значення багатозначного дієслова, вводячи їх у словосполучення, зв`язні висловлювання.

Обладнання: підручник, картки із завданнями, презентація, підготовлена дошка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань з використанням інтерактивних вправ.

Методи і прийоми: робота в парах, »сенкан», «асоціативний кущ».

Форми: індивідуальна, парна, групова.

Хід уроку

I.Організація учнів до роботи.

Рада діти,бачить вас

Ви почули всі дзвінок?

Він покликав на урок.

Кожен з вас приготувався-

До дзвінка ще постарався.

Зараз сядуть всі дівчата,

А за ними і хлоп`ята.

-Для того,щоб справитись із завданням цього уроку,будемо

працювати старанно,слухати уважно, писати охайно.

завдання на уроці такі:

-Не просто слухати, а чути.

-Не просто дивитися,а бачити.

-Не просто відповідати, а міркувати,

-Дружно й плідно працювати.

II.Створення емоціонального настрою.

-Подивились мені в очі.Подивились один на одного, посміхнулись

-Щоб ви хотіли побажати один одному?

(Діти висловлюють побажання)

-А я побажаю вам гарного настрою і тепла.

-А від чого може стати тепло?(Від усмішок і сонечка)

-А ось і сонечко(символічне,прикріплюю до дошки)

III.Актуалізація опорних знань.

-Ви скучили за сонечком? А якої пори року воно починає нам давати тепло?(Весною).

1.Технологія «Асоціативний кущ»

сонце пташки ніч

струмочки весна трава

2.Удосконалення каліграфічних навичок

(Діти відкривають зошити,записують число,класна робота)

-Запишіть каліграфічно окремо літери слова весна ,потім склади.

-зробіть звуко-буквений аналіз цього слова;

– На дошці зміст «Сенкану»

Весна

Ласкава,привітна

Розбуджує,запрошує,зачаровує

Сонну землю розбудила од сну

Тепло

-До якої частини мови належать слова третього рядка?(Дієслова)

-Що ви знаєте про цю частину мови?

Що означає? На які питання відповідає?

Яким членом речення виступає?

IV.Оголошення теми і мети уроку.

-Сьогодні Ви дізнаєтесь про дієслова-синоніми,антоніми,багатозначні дієслова,і вживання дієслів у прямому і переносному значенні.

V.Первинне сприймання та усвідомлення матеріалу.

1.Спостереження за мовним матеріалом.

(Слухання казки К. Д.Ушинського)

Корова,кінь і собака говорять між собою,кого хазяїн більше любить.Кінь говорить:»Хазяїн більше любить мене.Я йому плуг тягаю,дрова з лісу вожу.Сам хазяїн на мені у місто їздить».

А корова говорить:»Ні, хазяїн більше любить мене.Я всю його сім`юмолоком годую».

Собака як заговорить:Ні,мене.Я хазяйське добро стережу».

Почув чоловік цю суперечку і говорить:»Не сперечайтеся. Всі ви меніпотрібні.Кожен хороший на своєму місці».

-Що в цьому тексті вам не сподобалося?

-Якими словами потрібно замінити дієслово говорити ?(Засперечатись,сказати,зауважити,загарчати)

-Як називаються слова близькі за значенням?(синоніми)

Що таке синоніми?

-Добрати синоніми до дієслів:

-Чим відрізняються між собою дієслова ходить, плентається, суне,крокує?

(Своїм смисловим навантаженням)

2.-Як називаються слова протилежні за значенням?(Антоніми)

– Що спільного в цих реченнях, а що відмінного?

-Щонеділі жінки ідуть до церкви.(відвідують)

-Автобус іде до вокзалу.(рухається в напрямку)

Іде вже другий тиждень канікул.(минає)

-Слова, які мають кілька лексичних значень,називають багатозначними.

-Багатозначні слова можуть мати пряме і переносне значення.Порівняйте: хор співає- душа співає (Наводять свої приклади)

-В яких текстах найчастіше вживаються слова з переносним значенням (у художніх текстах.Наводять приклади.)

4. Уживання дієслів у прямому і переносному значеннях

-Відгадайте загадку.

Старий дід мости помостив.

Молода прийшла – мости рознесла.(Мороз і весна)

Хлопчики записують слово мороз , а дівчатка – весна та добирають до цих слів дієслова таким чином, щоб вони були вжиті в переносному значенні.

Наприклад : мороз – тріщить, кусає, щипає, падає, малює тощо; весна – прийшла, прилетіла, прилинула, завітала, розбудила, уквітчала тощо.

Складання (усно) спонукальних речень про мороз і весну, використовуючи дібрані дієслова.

VI.Узагальнення і систематизація отриманих знань.

1. Повчальна вправа (вправа 265).

а) Читання вірша, з’ясування значень невідомих слів.

— Які почуття викликає цей вірш?

— Що корисного для життя ви можете взяти з цього вірша?

б) Добір влучного заголовка.

в) Виписування дієслів-синонімів у реченнях.

— Яка роль дієслів-синонімів у реченнях?

— Поясніть правопис не з дієсловами.

2. Вибіркове списування (за вправою 266).

а) Читання уривка, з’ясування значень невідомих слів.

— Які почуття викликає цей уривок з тексту?

б) Рубрика «Слово про слово».

Воєдино — в одне ціле, докупи.

в) Виписування парами дієслів-антонімів.

— Яка роль дієслів-антонімів у реченнях?

г) Побудова звукових моделей дієслів-антонімів (на вибір). (Злітали — падали, сміялись — сплакували.)

3. Вправа-загадка (вправа 267).

а) Читання і відгадування загадки. (Книги.)

б) Пояснення учнями значень дієслів навчити і навчатися.

в) Письмове виконання завдання 3 творчого характеру.

4. Поетична хвилинка (вправа 268).

а) Читання вірша. Добір заголовка.

б) Вживання дієслів у прямому і переносному значенні (завдання 2).

в) Визначення граматичної основи у кожному реченні і частин мови, якими виражені головні члени.

VI. Осмислення, узагальнення та систематизація знань

Робота в парах

-Прочитайте байку. Знайдіть у тексті синоніми.Випишіть.

Швидка робота

Сім діб по воду до ставу йшов Рак.

На восьмий день придибав так-сяк.

Її він доволік до хати.

Збагачуємо мовлення (20 синонімів)

Іти – прямувати, простувати, крокувати, чимчикувати, тюпати, чесати, дрібнювати, ступати, шкандибати, кульгати, шкутильгати,

кривуляти, плентатися, плестися, тягтися, пхатися, теліпатися, чвалати, чалапати, тюпати.

-Уведіть у речення дієслова-синоніми відповідно їх лексичного значення.

– Скажіть дієслово …….. багатозначне ? Щоб дізнатися треба звернутися до Тлумачного словника.

за вітром (пропасти)

за водою (зникнути)

Піти на свій хліб (самостійно)

світ за очі (далеко)

Словникова робота.

– Доповнити текст словниковими словами, які підходять за змістом.

Туристи вирушають в путь (коли?)….. (вранці). Вони простують(куди?)…… (вперед). Переходять річку (де?)…. (посередині). З вершини поглядають (куди?)…. (ліворуч).На привалі обідають (коли?)….. (щогодини). Повертаються сповнені вражень (куди?)….. (назад).

2 .Поетична хвилинка

-Знайдіть слова, які вимовляються однаково, та визначте, до якої частини мови вони належать.

Песик шишку з лісу ніс

І поранив собі ніс

Довелося Трезора звати,

Щоб наклав пов`язку з вати.

Проти ночі по травиці

У курник повзе лисиця.

Напоролися на вила,

Цілу ніч від болю вила.

3.Самостійна робота (Слайд)

-Замініть подані слова протилежними за значенням.

Наступати, згорнути, підійти, замкнути, прикрутити.

VII.Підсумок уроку

-На уроці ми працювали з дієсловом,то зараз спробуємо до кожної літери алфавіту дібрати дієслова

-Чи здійснилися ваші очікування від уроку?

-Чого ви навчилися на уроці?

Домашнє завдання (вивчити правила)

Голоси тварин. До поданих іменників добери дієслова, які показують, хто що робить, і запиши.

Собака. Кінь. Корова. Кішка. Свиня. Курка. Голуб. Ворона. Ластівка. Горобець.

Мукає. Воркує. Цвірінькає. Каркає. Ірже. Хрюкає. Кудкудаче. Щебече. Нявчить. Гавкає.

Дібрати синоніми до дієслів.

Думати – мислити, міркувати, метикувати.
Йти – брести, чимчикувати, чалапати.
Бігати – гасати, ганяти, летіти.
Тремтіти – дрижати, труситися.
Схопити – піймати, зловити.
Гриміти – гуркотіти, рокотати.

Замінити подані вислови одним словом. Склади і запиши кілька
речень.

Розбити глек – посваритися.
Прикусити язика – мовчати.
Брати під сумнів – сумніватися.
Вести боротьбу – боротися.

Гра «Що робить школяр?» Дібрати дієслова.

Встає, вмивається, прибирає, снідає, йде, заходить, навчається, розповідає,
слухає, пише, рахує, малює, співає, виготовляє, працює, повертається,
допомагає.

дієслово

1 слово

сло́во в сло́во — сло́во в сло́во; то́чка в то́чку, то́чь-в-то́чь

сло́во за сло́вом — ( о медленном чтении) сло́во за сло́вом; сло́во за сло́во; сло́во за сло́вом

слів нема́є — слов нет, не хвата́ет слов

сло́во че́сті (го́нору) — че́стное сло́во

взя́ти сло́во — взя́ть сло́во; ( получить от кого-либо обещание) взя́ть сло́во

від сло́ва прил. — посло́вный; нар. по́словно

злама́ти сло́во — наруша́ть, нару́шить сло́во

на слова́х — на слова́х; ( устно) слове́сно (нар.)

повча́льне сло́во лит. — поуче́ние

по́ми́лка на сло́ві — огово́рка, обмо́лвка

помиля́тися, помили́тися на сло́ві — огова́риваться, оговори́ться, обмо́лвиться ( соверш. )

2 дієслово

3 слово-табу

4 переговорювати

См. также в других словарях:

СЛОВО — ср. исключительная способность человека выражать гласно мысли и чувства свои; дар говорить, сообщаться разумно сочетаемыми звуками; словесная речь. Человеку слово дано, скоту немота. Слово есть первый признак сознательной, разумной жизни. Слово… … Толковый словарь Даля

слово — (3) 1. Высказывание; то, что сказано: Тогда великыи Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено, и рече: О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! 26. Отъвѣщашя ему июдеи: „Мы законъ имаамъ и по закону нашему дължънъ есть умрѣти, яко сынъ божии творить … Словарь-справочник “Слово о полку Игореве”

СЛОВО — 1. СЛОВО1, слова, мн. слова, слов и (устар., ритор.), словеса, словес, ср. 1. Единица речи, представляющая сою звуковое выражение отдельного предмета мысли. Произнести слово. Написать слово. Порядок слов в речи. Словарь иностранных слов. Русское… … Толковый словарь Ушакова

СЛОВО — 1. СЛОВО1, слова, мн. слова, слов и (устар., ритор.), словеса, словес, ср. 1. Единица речи, представляющая сою звуковое выражение отдельного предмета мысли. Произнести слово. Написать слово. Порядок слов в речи. Словарь иностранных слов. Русское… … Толковый словарь Ушакова

Слово — СЛОВО одно из труднейших общих понятий языковедения, к сожалению еще мало разработанное. Несмотря на то, что сам человеческий язык определяется обычно, как «язык слов» в отличие от языка нерасчлененных представлений у животных, языка жестов у … Словарь литературных терминов

Слово — Речь * Афоризм * Болтливость * Грамотность * Диалог * Клевета * Красноречие * Краткость * Крик * Критика * Лесть * Молчание * Мысль * Насмешка * Обещание * Острота * … Сводная энциклопедия афоризмов

Слово о полку Игореве — – литературный памятник XII в., одно из самых значительных в художественном отношении произведений древнерусской литературы. С момента своего открытия С. находится в центре внимания русской филологической науки, ему посвящена обширная… … Словарь книжников и книжности Древней Руси

слово — 1. СЛОВО, а; мн. слова, слов, ам и (устар.). словеса, словес, ам; ср. 1. Единица языка, служащая для называния отдельного понятия. Повторить с. Запомнить с. Написать с. Употребить с. Перевести с. Подчеркнуть с. Искать подходящее с. Незнакомое с.… … Энциклопедический словарь

Слово — 1. СЛОВО, а; мн. слова, слов, ам и (устар.). словеса, словес, ам; ср. 1. Единица языка, служащая для называния отдельного понятия. Повторить с. Запомнить с. Написать с. Употребить с. Перевести с. Подчеркнуть с. Искать подходящее с. Незнакомое с.… … Энциклопедический словарь

Слово о погибели Русской земли — «Слово о погибели Русской земли после смерти великого князя Ярослава» (полное оригинальное название «Слово о погибели Рускыя земли и по смерти великого князя Ярослава»[1]) литературное произведение, датируемое XIII веком, сохранившееся в… … Википедия

слово — Речение, выражение, название, термин, вокабула. Ср … Словарь синонимов

Что такое синонимы, их примеры и какие они бывают

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Сегодня мы поговорим о синонимах. Это один из инструментов лингвистики в русском языке, который позволяет сделать нашу речь (как устную, так и письменную) более выразительной.

Синонимы — это яркий пример многообразия русского языка

Попробуйте в англо-русском словаре посмотреть значение того или иного английского слова. В подавляющем большинстве случаев вы обнаружите не один его аналог в русском языке, а сразу несколько (иногда даже десятки).

Это говорит не столько о сложности русского языка, сколько о его богатстве. На каждое иностранное слово у нас найдется как минимум несколько русских и в большинстве случаев это будут слова-синонимы.

Синонимы – это слова, которые пишутся и звучат по-разному, но при этом имеют схожее или близкое лексическое значение.

Каждое из них передает свои оттенки и благодаря их наличию можно употреблять в разных случаях более подходящие слова, чтобы избежать тавтологии (что это?). Словарь синонимов — это настольная книга любого писателя, публициста, журналиста, да и обычного школьника.

Термин этот, естественно, пришел к нам из Древней Греции, как и многие другие в русском языке. Дословно он переводится как «одноименность».

Все синонимы, как правило, относятся к одной части речи. То есть существительные заменяются существительными, глаголы глаголами, определения определениями и так далее.

Рассмотрим на примерах:

 1. Путник (существительное) – странник, путешественник, паломник, пилигрим;
 2. Бежать (глагол) – торопиться, нестись, мчаться, спешить;
 3. Грустный (прилагательное) – печальный, понурый, мрачный, унылый;
 4. Рисуя (это деепричастие) – малюя, изображая, очерчивая, описывая;
 5. Медленно (наречие) – не спеша, долго, не торопясь, не скоро, еле-еле.

” alt=””>

Причиной появления в языке множества синонимов называют видоизменение (устаревание) некоторых слов, а также наличие в русском языке множества диалектов (что такое диалектизмы), которые тоже вносят свое разнообразие.

Слова-синонимы с одинаковым лексическим значением образуют так называемые ряды (или их еще называют гнезда). Некоторые слова могут включаться в различные ряды. Все их можно найти в современных словарях синонимов (первый из них, кстати, был опубликован ровно 200 лет назад).

Сейчас, наверное, удобнее использовать онлайн-словари, но рекомендовать какой-то из них я затрудняюсь, ибо не было случая их полноценно протестировать. Можете просто ввести этот запрос в Яндексе или Гугле, чтобы получить список наиболее авторитетных из них

Виды синонимов (на примерах)

Знаменитый лингвист Дитмар Розенталь, по учебникам русского языка которого учились все советские дети, делил синонимы на три большие группы:

 1. полные или абсолютные;
 2. семантические;
 3. экспрессивно-стилистические или стилевые.

Полные синонимы

Абсолютными синонимами он называл слова, значение которых полностью совпадают. А значит, при их перестановке смысл всего текста не меняется.

битва – сражение, огромный – громадный, кидать – бросать

Также подобными синонимами можно легко заменять научные термины, и они становятся более понятными:

Семантические синонимы

В данном случае речь идет уже о словах, которые не просто заменяют друг друга, но и придают речи большую глубину, делают ее богаче, насыщают ее нюансами.

красный – алый — пунцовый

В данном случае «красный» — это просто цвет, алый уже более светлый его оттенок, а пунцовый – наоборот, более темный.

ломать – громить – разрушать — крушить

Весь этот ряд синонимов означает, в принципе, одно и то же действие. Вот только интенсивность его различается (или, если проводить аналогию с цветом, можно сказать, что меняются оттенки). Так, «ломают» игрушки, «разрушают» здания, а «крушат» врагов.

Примеры стилевых синонимов

Такие синонимы мы чаще всего употребляем в разговорной речи, когда литературные слова заменяются на жаргонные.

выговор – нагоняй, взбучка, головомойка
ходить – бродить, мотаться, шляться, слоняться
жадный – жмот, скупердяй, скряга, жадина
родители – предки, родаки, старики

Но речь, конечно, не только о жаргоне. К стилевым синонимам относятся все похожие слова, но которые принадлежат к разным стилям речи. Например, если сравнивать общеупотребляемые термины и официальные, то можно вспомнить:

Контекстные и фразеологические синонимы

Есть еще два вида, которые не были рассмотрены выше. Они довольно специфичные, но при этом и очень интересные.

Контекстные синонимы

Этим термином называются слова, которые не являются изначально синонимами, но могут в них превратиться в контексте конкретного предложения. Чтобы проще было объяснить, приведет пример:

«Ваня играл с Шариком во дворе. Он кидал мячик, а пес приносил его обратно мальчику».

В данном случае есть несколько наборов синонимов. Так, по отдельности слова «Ваня», «Он» и «мальчик» не имеют ничего общего друг с другом. Но в данном тексте они взаимозаменяемы, а потому их можно считать синонимами.

То же самое и с парами слов «Шарик — пес» и «мячик – его». И таким образом, можно сделать простой вывод – для чего нужны контекстные синонимы. Они помогают избавиться от тавтологии, делая любой текст более грамотным.

Фразеологические синонимы

Это отдельный вид синонимов, в котором одно слово заменяется сразу целой фразой (отсюда и название). Также и целая фраза будет являться синонимом для другой фразы. Причем это достаточно устойчивые выражения, которые мы используем постоянно.

Например, рассмотрим слово «МНОГО» и его фразеологические синонимы:

 1. хоть отбавляй;
 2. куры не клюют;
 3. полон рот;
 4. хоть пруд пруди;
 5. тьма-тьмущая.

Конечно, каждая из этих фраз применяется под конкретный подтекст. Так, «полон рот» обычно говорят о заботах, а «куры не клюют» — о деньгах.

Вот еще немного примеров:

Синонимами можно заменить и словосочетания. Например, фраза «БЕЖАТЬ БЫСТРО»:

 1. со всех ног;
 2. сломя голову;
 3. высунув язык;
 4. в мгновенье ока.

Более того, подобные фразы могут заменять не только отдельные слова, но и друг друга:

 1. спрятать концы в воду – замести следы;
 2. бить баклуши – сидеть сложа руки;
 3. мало каши ел – кожа да кости;
 4. овчинка выделки не стоит – игра не стоит свеч;
 5. водить за нос – втирать очки;
 6. молчит как партизан – воды в рот набрал;
 7. молоть чепуху – нести ахинею;
 8. тянуть канитель – черепашьим шагом.

Любые фразеологические синонимы служат для того, чтобы украсить речь или текст, сделать их более яркими и эмоциональными.

Примеры использование синонимов в речи и письме

Вспомним еще раз знаменитого Дитмара Розенталя. Он описывал это следующим образом:

«Синонимы выполняют в русском языке важнейшую функцию – выразительности речи. Благодаря им появляются неограниченные возможности более точного употребления слов. Работая над текстами, подбору синонимов нужно уделять особое внимание, чтобы избегать тавтологии. И употреблять то единственное слово, которое лучше подходит под конкретный момент».

На самом деле современные лингвисты выделяют несколько функций синонимов.

Функция уточнения. Синонимы служат, чтобы более точно описать понятия.

Это был простой человек – обычный и ничем не примечательный.

Функция сопоставления. Синонимы употребляются вместе, но один из них усиливает другой.

Я верю в добро. И даже верую в него.

Функция противопоставления. Также синонимы используются вместе, но один одновременно и опровергает предыдущий, и уточняет его.

Он не смеялся, а громко хохотал.

Функция замещения. Это те самые контекстные синонимы, которые позволяют избежать тавтологии.

Мама подарила дочке шкатулку. Этот ларчик был такого же цвета, как и глаза девочки.

Функция усиления. Синонимы как бы «нанизываются» один на другой, усиливая первоначальное слово.

В бою солдаты были храбрые, отважные и необыкновенно стойкие.

В конце хочется отметить, что даже у синонимов бывают исключения. То есть не всегда похожие слова можно заменять друг на друга.

Для примера возьмем пару «жадный – скупой»:

 1. Он помогал бедным, а потому не считался жадным (здесь можно заменить на «скупой»).
 2. Он жадный, все время хочет захватить побольше (здесь «скупой» неприменимо).

Так что синонимами при всем их многообразии еще надо уметь пользоваться.

Синонимы Онлайн

Большой онлайн-словарь синонимов русского языка, база которого состоит более чем из 400 тыс.слов.

Словарь синонимов снабжен многофункциональным поисковиком, который позволяет осуществлять поиск по запросу, алфавиту, первому слогу и словам составного выражения.


*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне

Результаты поиска подходящих слов отображаются в виде списка, в котором пользователь может проголосовать за тот или иной синоним. А также добавить собственный вариант.


*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне

Для удобства внизу списка синонимическая выдача представлена в форме строкового перечисления.

Полученным перечнем слов можно поделиться в социальных сетях, распечатать или скачать в формате Word-документа.


*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне

Кроме этого сервис предоставляет большую коллекцию профессиональных словарей, которые можно скачать на свое устройство.


*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне

Перечисленные выше характеристики ресурса говорят о том, что «Синонимы Онлайн» — это профессиональный инструмент для всех, кто работает с текстом, и который следует добавить в закладки своего браузера.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Да в любом языке куча синонимов, я как начал читать английскую литературу в оригинале, так сразу почувствовал, что их не меньше чем в русском.

Что такое синонимы – простое и правильное объяснение с примерами

Пишутся по-разному, а означают примерно одно и то же.

Синонимы – это слова, которые обозначают примерно одно и то же, а пишутся по-разному. Например, сконцентрироваться – сосредоточиться, красивый – обворожительный, ковер – палас.

Синонимы – это всегда слова одной части речи. Наука, которая их изучает, называется лексика. Слова, противоположные синонимам – это антонимы.

Типы синонимов

Полные. Когда значение двух слов абсолютно одинаковое: Я бросил камень = Я кинул камень. Работать над правописанием = Работать над орфографией.

Семантические. Когда есть разница в значении, слова обозначают не совсем одно и то же. Можно сказать «синий», а можно – «голубой»: «Синее небо» – «Голубое небо». Разница все-таки есть: голубой – это светло-синий.

«Ковер» и «Палас» тоже не совсем одно и то же, палас – это ковер без ворса, причем двусторонний.

Стилевые. Когда два слова означают одно и то же, но используются в разных стилях речи. Можно сказать «лицо», а можно «рожа», «харя», «морда». «Лицо» – нейтральное слово по стилю, а остальные три – разговорные, в них есть даже что-то оскорбительное.

У NY в песне «Веснушки» есть такие строки: «По съемным хатам вдвоем без бабла, // Но и тогда мы не были бедны».

«Хаты» = «квартиры», «бабло» = «деньги». Это стилевые синонимы, которые сразу делают его песню более «молодежной».

Контекстуальные. Когда несколько слов сближаются по значению в контексте. Например: «Дом мне казался каким-то мрачным, холодным, леденящим душу». Все три слова: «мрачный», «холодный», «леденящий душу» – можно заменить одним словом «неприветливый».

Другие названия этой группы:

 • окказиональные – выдуманные автором;
 • авторские – кстати, синоним к слову «окказиональные»;
 • индивидуальные – в текстах других авторов таких сочетаний слов может быть или они могут там оказаться случайно;
 • ситуативные – синонимия возникла только в данном контексте, в данной «ситуации».

Фразеологические. Когда слово можно заменить на фразеологизм или даже на несколько фразеологизмов: «Хватит бездельничать» – «Хватит дурака валять» – «Хватит балду пинать».

Зачем нужны синонимы

Чтобы избегать тавтологии, то есть повторения одних и тех же слов. В статье про лингвистику я могу использовать синоним «языкознание», чтобы не говорить по сто раз «лингвистика, лингвистика, лингвистика».

Для уточнения. «Я чувствовал себя подавленным, разбитым, брошенным, забытым всеми». Используется не просто причастие «подавленный», а несколько его контекстуальных синонимов – и «разбитый», и «брошенный», и «забытый». Все они помогают выразить то, как мне было плохо.

Для усиления значения. «Я ему задам трепку. Нет, я с него шкуру спущу!» Фразеологизм «спустить шкуру» более сильный и эмоциональный, чем «задать трепку». Теперь вы точно понимаете, что кому-то там капец как плохо будет.

Что Флобер говорил Мопассану

Ги де Мопассан учился писать книги. И учил его этому Гюстав Флобер. И Флобер всегда говорил, что какой бы предмет ни описывал автор, есть только одно существительное, чтобы его назвать, только один глагол, чтобы обозначить его действие и только одно прилагательное, чтобы указать на его признак. И писатель должен искать их до тех пор, пока не найдет.

Суть в том, что синонимов, конечно, много. Но всегда есть среди них только одно слово, которое будет наиболее точным, метким и выразительным. Талантливый писатель – тот, кто умеет это слово найти.

Спасибо тем, кто дочитал статью до конца. Если что не так – покритикуйте в комментариях, буду править. Всем хороших оценок, высоких баллов на ОГЭ и ЕГЭ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: